Buku Pinter Sistem Merit

Buku Pinter Sistem Merit disusun sebagai panduan dalam menyusun bukti-bukti yang akan dinilai dalam penilaian sistem merit oleh KASN